?

Log in

 
 
14 September 2008 @ 02:24 pm
เบื่อ  

เบื่ออ่ะ  


เบื่อได้อีก


ไม่รู้ดิ 

ไม่อยากอยู่ห้องแล้ว


เซง  นอย


อยากไปนั่งคนเดียว  หรือ กะใครก็ได้ที่ไม่รู้จักกัน

อย่างน้อย ๆ ก็ไม่ต้องรู้สึกแบบนี้

อ่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา


Tags:
 
 
Current Mood: crazycrazy
Current Music: Tae Yang - Make Love