?

Log in

 
 
04 February 2011 @ 11:54 pm
ความผิดเกิดที่ฉันเอง  
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
และก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
นั่นคงเป็นความผิดของฉันเอง
ทุกอย่างเกิดที่ฉัน
ความผิดที่ฉันไม่รู้
ไม่รู้อะไรเลย
ไม่รู้เรื่องราว
ไม่รู้เพราะทำไม
แต่นั่นคงเป็นความผิดของฉันเอง

ได้แต่หวังว่าเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น
ได้แต่หวังไว้อย่างงั้น
ได้แต่หวังและเฝ้ารอ
เพราะนั่นเป็นความผิดเกิดที่ฉันเอง
 
 
Current Mood: sadsad