?

Log in

 
 
01 September 2008 @ 09:52 pm
เพื่อน เิมิง ป่ะ?  
เฮ้ย  กรูเป็นเพื่อนเมิงป่ะเนี่ย?

damn เอ๊ย   แม่ง  เรียกกรูว่า เขานู้น  เขานี้

กรูเป็นคนอื่นเหรอ?  เรียกชื่อไม่ได้?

เออ  กรูก็จะเป็นคนอื่นให้  ถ้าเมิงอยาก

เชี่ยเอ้ยยยยยยยยยยยย

เวลาไม่มีอะไร  อยากได้อะไร  ถึงค่อยมาเห็นหัวกรู

ไอ้เพื่อนกันแบบนี้  กรูไม่อยากได้โว้ยยยยยยยยยยย


กรูไม่เกลียดเมิงนะ 

แต่วันนี้  แม่งกรูโคตรเกลียดเลยอ่ะ

ถึงเมิงจะไม่รู้ว่ากรูมาระบายทิ้งไว้ตรงนี้  แต่ก็เอาเหอะ

เดี๋ยวกรูจะคิดซะว่า  พรุ่งนี้ เมิงจะดีกว่านี้

ไอ้เชี่ยเอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

 
 
Current Mood: angryangry
Current Music: 1TYM - 1TYM [Remix]